Hitre pravne storitve

Image

ODLIČNO PRAVNO ZNANJE za VRHUNSKE PRAVNE STORITVE pri  nepremičninskih poslih.. 


Za vas nudimo CELOVITO PONUDBO PRAVNIH STORITEV, ki zagotavljajo PRAVNO VARNO izvedbo nepremičninskega posla in sicer:

 • PREGLED PRAVNEGA IN DEJANSKEGA STANJA IN SVETOVANJE V PRIMERU NEUREJENEGA PRAVNEGA STANJA na nepremičnini

 • NAROČILO POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA

 • PRIDOBITEV POTRDILA O NEUVELJAVLJANJU PREDKUPNE PRAVICE ( Občina, Ministrstvo za obrambo, Zavod za kulturno dediščino)

 • VODENJE CELOTNEGA POSTOPKA PRODAJE KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA (priprava ponudbe, sprejem ponudbe, odobritev pravnega posla, odpoved pravici do pritožbe)

 • IZPOLNITEV DAVČNIH NAPOVEDI (davek na promet, davek na premoženje, davek na dobiček iz kapitala, nadomestilo za stavbno zemljišče)

 • ORGANIZACIJA OVERITVE PRODAJNE POGODBE

 • PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA (če je stavba zgrajena pred letom 1967 oziroma pridobitev izgubljenega uporabnega dovoljenja)

 • PREGLED GRADBENEGA IN UPORABNEGA DOVOLJENJA

 • PRIDOBITEV MAPNE KOPIJE

 • PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA BANKO PRI KREDITIRANJU


 ter:

nudimo vam PRIPRAVO enostavnih in zahtevnih POGODB in LISTIN pri nepremičninskih poslih, zlasti pa

 

 • PRIPRAVA POOBLASTILA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE

 • PRIPRAVA IZJAVE PREDKUPNEGA UPRAVIČENCA - SOLASTNIKA PO SPZ

 • PREDPOGODBA

 • PRODAJNA POGODBA

 • DARILNA POGODBA

 • MENJALNA POGODBA

 • RAZDRUŽILNA POGODBA

 • NAJEMNA POGODBA IN NAJEMNA POGODBA S KASNEJŠIM ODKUPOM

 • RAZNOLIKE SLUŽNOSTNE POGODBE (služnost stanovanja, služnost dostopa,
  služnost komunikacijskih, vodovodnih in drugih vodov...)

 • IZBRISNO DOVOLJENJE ZA IZBRIS STVARNOPRAVNIH BREMEN

 • POGODBA O MEDSEBOJNIH RAZMERJIH

 • AKT ALI SPORAZUM O OBLIKOVANJU ETAŽNE LASTNINE

 • POGODBA O USKLADITVI ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA STANJA Z DEJANSKIM STANJEM 

 

POSEBNA UGODNOST ! Začetni PREGLED PRAVNEGA STANJA vaše nepremičnine nudimo GRATIS.

 

Na vašo željo bomo pripravili ponudbo za izvedbo pravne storitve, glede časa in cene storitve. 

Priporočamo vam, da v spodnji povezavi za vaš nepremičninski posel : 

Gazelo odlikuje

 • 1

Prednosti Gazele

Hitrost

Image

Konkurenca nas težko dohiteva.

Zaupanje

Image

Naše delovanje omogoča strankam, da sprejmejo le takšne odločitve, ki so jasne in nedvoumne.

Profesionalizem

Image

Smo zavzeti, inovativni in proaktivni in neprestano stremimo k odličnosti.