Jelka Perner
Jelka Perner

Odgovorna oseba dejavnosti

Nepremičninska posrednica: JELKA PERNER; univ.dipl.prav.
Št. licence za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja: 01657
Zaporedna št. vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov pri MOP: 0168001657
Polica za zavarovanje poklicne odgovornosti: OD40102543651; Zavarovalnica Triglav, d.d
Zavarovalna vsota: 175.000,00 EUR; letni agregat: 350.000,00 EUR