Bistvena razlika, v primeru odpovedi najemne pogodbe in nespoštovanju zakona s strani najemnika, pri stalni ali začasni prijavi na določenem naslovu ni velika.

Bistvena razlika je v tem, da je prijava začasnega prebivališča vezana na določen rok in v kolikor ni podaljšana (ob ponovnem izkazovanju pogojev za podaljšanje) preneha po zakonu.

V primeru pa, da se najemnik, ki ima na vašem naslovu prijavljeno stalno prebivališče ne odjavI sam, le tega ne morete narediti vi avtomatsko, ampak morate na pristojni upravni enoti predlagati začetek postopka ugotavljanja dejanskega prebivališča bivšega najemnika. Po speljanem postopku in ugotovljenem novem prebivališču, bo bivši najemnik pri vas »odjavljen« in »prijavljen na nov naslov«.