Kupec plača aro v znamenje da je pogodba sklenjena... Če are ne plača se šteje, da pogodba ni sklenjena.