Oseba, ki uporablja stanovanje , pa z lastnikom ni sklenila najemne pogodbe oziroma , (velja tudi za primer, ko najemnik ne podaljša najemne pogodbe sklenjene za določen čas potem, ko se mu je pogodba iztekla), tako stanovanje zaseda (uporablja) NEZAKONITO.

Izselitev osebe, ki stanovanje uporablja nezakonito, lahko lastnik doseže na dva načina:

1.)najprej z mirnim dogovorom

2.) nato pred pristojnim sodiščem s tožbo na izpraznitev stanovanja. (Spori v zvezi z izselitvijo se na sodišču rešujejo prednostno. )