Ko najdete zemljišče , ki vam je všeč je najprej potrebno zaprositi občino, na območju katere zemljišče leži, za izdajo potrdila o namenski rabi. Iz njega je razvidno ali gre za nezazidano stavbno zemljišče ali za kmetijsko zemljišče, bodisi za zemljišče, ki spada v varovano območje - nacionalni park ali kaj podobnega. Potrebno si je priskrbeti tudi zemljiškoknjižni izpisek.

Potrebno je še preveriti:

-ali je možna gradnja na zemljišču, ki ga kupujete,

- ali je to komunalno opremljeno,

- ali je obremenjeno s hipoteko ali stvarnimi služnostmi.

Prav tako je potrebno preveriti :

- ali ima zemljišče povezavo z javno cesto. Če je nima , je potrebno ustanoviti služnost hoje in vožnje.

Potrebno je preveriti tudi:

- kje poteka komunalna infrastruktura (voda, elektrika, kanalizacija , telefon) in v kolikor kupujemo nekomunalno infrastrukturo urediti tudi služnost infrastrukture.

Šele , ko so preverjeni zgoraj našteti podatki, se lahko začne postopek sklenitve kupoprodajne pogodbe.